Sundman HofvendahlSundman Hofvendahl
Sundman Hofvendahl

Ditt engagerade försvar

På Advokaterna Sundman Hofvendahl är advokater verksamma med lång erfarenhet av yrket. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på brottmål. Vi kan också åta oss uppdrag inom andra humanjuridiska rättsområden såsom migrationsrätt, familjerätt, arvsrätt och tvångsvård (LVU, LPT och LVM).

  • Brottmål
  • Migrationsrätt
  • Tvångsvård
  • Familjerätt
  • Arvsrätt
  • LVU, LVM och LPT