Brottmål

Är du misstänkt för brott eller utsatt för brott?

Du har alltid – som misstänkt eller brottsoffer – rätt att begära biträdas av försvarare eller målsägandebiträde du önskat. Uppge redan i första kontakten med polisen vem du vill ska biträda dig i ditt ärende.

Har du kallats till förhör hos polisen – kontakta advokatbyrån för biträde. Vi biträder dig från första stund i processen.